Aandacht voor World Travel Academy.

WTA LOGO

Wij zijn benaderd door een programma van AVROTROS dat klachten van consumenten behandelt. Het zou gaan om klachten over de voorlichting en de waarde van  onze opleiding. Bij navraag bleek dat de klachten sloegen op oude feiten. Voorheen was World Travel Academy eigendom van WTS BV die veel moeite en kosten had gespendeerd om de NLQF kwalificaties te bemachtigen voor de opleiding Stewardess en Grondstewardess. Het Ministerie van OCW had het Nationaal Coördinatiepunt NLQF aangewezen om voor de invoering van het NLQF te zorgen. Daar waar het NLQF, gekoppeld aan EQF (European Qualification Framework) juist voor transparantie had moeten zorgen binnen de Europese opleidingen, zorgde NLQF juist voor verwarring, omdat het op dat moment blijkbaar nog te onbekend was in Nederland. WTS BV moest zich over de waarde van de kwalificatie meerdere malen in de rechtbank verdedigen. Meerdere zaken werden gewonnen, in een aantal andere zaken werd hoger beroep aangetekend. De misverstanden deden zich vooral voor bij de opleidingen voor de luchtvaart. Uiteindelijk werd na bijna 30 jaar, in april van dit jaar, het faillissement aangevraagd. Tot onze spijt kwam daarmee een einde aan de opleiding van een aantal studenten.aan

Na een akkoord met de curator zijn wij in augustus van dit jaar opnieuw gestart met de opleidingen. NU zonder NLQF kwalificaties. Tijdens onze intakegesprekken vertellen wij, aan welke selectie-eisen je dient te voldoen om te mogen werken bij luchtvaartmaatschappijen of afhandelaars. Het staat ook op onze website. Voldoe je niet aan de selectie-eisen dan wijzen wij je erop dat bepaalde luchtvaartmaatschappijen buiten jouw bereik vallen. Wij geloven wel dat de opleiding, mits jij je volledig inzet, de tools geeft om jezelf te ontwikkelen tot het niveau van een bekwame medewerker. Een diploma is slechts een meetpunt.

World Travel Academy vindt het belangrijk dat je als student op weg gaat naar wat je echt wilt. Wij begeleiden je naar jouw bestemming. Goed onderwijs moet een optimale voorbereiding bieden op de functie of het werkveld waarvoor een student wordt opgeleid. Daarom is ons onderwijs praktijkgericht en vereist het onderwijs een hoge mate van zelfstandigheid van de student zoals die ook in het werkveld zal worden verwacht. Monitoring en mentoring zijn hierbij van groot belang. World Travel Academy stimuleert het ontwikkelen van zelfkennis, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en leren samenwerken. Dit zorgt voor professionals met een sterk ontwikkeld gevoel voor eigen verantwoordelijkheid, de bereidheid om hard te werken en de wil om te presteren.

Je kunt je voorstellen dat we onaangenaam verrast zijn, dat we worden geconfronteerd met een kwestie die in het verleden heeft gespeeld en die destijds veel impact heeft gehad op onze opleiding die al jaar en dag zijn waarde in de praktijk heeft bewezen. Natuurlijk vinden wij het heel spijtig dat ooit onduidelijkheid is ontstaan over de waarde van onze opleiding. Wij hebben daarvan geleerd en geven onze cursisten nu ondubbelzinnig te kennen waarvoor we hen opleiden en welke mogelijkheden ze hebben als ze hun diploma bij ons hebben gehaald.

Mocht je vragen hebben over deze mail of naar aanleiding van de komende uitzending van AVROTROS, aarzel dan niet om ons te benaderen. Dat kan via info@worldtravelacademy.nl of WhatsApp 06-51532076.

Met vriendelijke groet,

World Travel Academy

Ga naar nieuws overzicht