Onderwijsvisie

World Travel Academy vindt het belangrijk dat je als student op weg gaat naar wat je echt wilt. Wij begeleiden je naar jouw bestemming. Goed onderwijs moet een optimale voorbereiding bieden op de functie of het werkveld waarvoor een student wordt opgeleid. Daarom is ons onderwijs praktijkgericht en vereist het onderwijs een hoge mate van zelfstandigheid van de student zoals die ook in het werkveld zal worden verwacht. Monitoring en mentoring zijn hierbij van groot belang. World Travel Academy stimuleert het ontwikkelen van zelfkennis, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en leren samenwerken. Dit zorgt voor professionals met een sterk ontwikkeld gevoel voor eigen verantwoordelijkheid, de bereidheid om hard te werken en de wil om te presteren.

Examenvisie

Examinering is geen doel op zich maar een middel dat inzicht verschaft in de mate waarin een kandidaat klaar is voor het werkveld. Het behalen van een kwalificatie moet onweerlegbaar aantonen dat een kandidaat over de vereiste kennis, vaardigheden en competenties beschikt die het werkveld mag verwachten waarbij het streven moet zijn om het niveau van een vakvolwassen medewerker zo dicht mogelijk te benaderen.

World Travel Academy begeleidt je naar jouw bestemming