World Travel Academy ontvangt het NRTO-keurmerk

NRTO Keurmerk

World Travel Academy heeft op 24 mei 2017 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

“Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat World Travel Academy voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan World Travel Academy aantonen dat hij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel”, vertelt directeur Jaap van Dreven van World Travel Academy.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Over World Travel Academy

World Travel Academy verzorgt sinds 1988 korte, intensieve praktijkgerichte  opleidingen voor de reis-, hospitality- en luchtvaartwereld. De opleidingen richten zich zowel op particulieren als op het bedrijfsleven. Er zijn vestigingen in Amsterdam en Rotterdam.

Wil je meer weten over het NRTO of het NRTO-keurmerk, klik dan op de volgende links: NRTO.NL of NRTO.NL/Keurmerk.

 

Ga naar nieuws overzicht